Lejernes LO er også en interesseorganisation

Lejernes LO er også en interesseorganisation


Gode boliger for alle, ordentlige lejevilkår og en rimelig husleje. Det er vore mærkesager.


Lejer­nes LO arbejder uafhængigt af partipolitik. Vi påvirker politisk til fordel for alle le­jere - også dem der ikke er medlemmer blan­der os alle de steder, hvor lejeres og andelsha­veres forhold diskuteres,  hvor en indsats kan føre til bedre forhold for medlemmerne er aktivt engageret i byfornyelsesprojekter, i miljøprojekter, i sociale projekter.


Udpeger lægdommere til boligretten, medlemmer af huslejenævnene, medlemmer af beboerklage­nævn, repræsentanter til Boligkommissionen, Grundejernes Investeringsfond, renovationssel­skaberne osv.


Ansat personale eller frivillige sagsbehandlere repræsenterer Lejernes Landsorganisation ud­adtil.


Du kan deltage i dette arbejde, hvis du er medlem … og har lyst.


Lejernes LO’s opbygning.

Afdelingerne i Regionen er selvstændige foreninger.

Medlemmerne vælger hvert år en bestyrelse, som står for den dag­lige drift af foreningen.


Medlemmer af Lejernes LO i Danmark, som på landsplan arbejder for bedre forhold for lejere.


Vi er i stand til at hjælpe med­lemmerne, inden for lovgivningens rammer!

Lejernes Landsorganisation, Afdeling Vestsjælland og Fyn, CVR. 36363002, Tlf. 5852 8988, E-mail: llo@llovestsj.dk