Sagsbehandling

Sagsbehandlingen

Har du et problem med din bolig, kan vi højst sandsynligt hjælpe dig.

I Lejernes LO har vi sagsbehandlere, der kan hjælpe dig ved at rådgive og ved at føre din sag, hvis det er nødvendigt.

Mange problemer kan løses ved, at vi kontakter din udlejer og gør opmærksom på dine rettigheder.


Det skal du ikke være nervøs for. Lejeloven beskytter dig mod opsigelse, selv om du kræver din ret.


Huslejenævn

Hjælper henvendelser til udlejeren ikke, indbringer vi i de fleste tilfælde din sag for huslejenæv­net. Her ender de fleste sager, og i 9 ud af 10 sager får vi ret på vores medlemmers vegne.


En indbringelse for huslejenævnet koster i 2018 483 kr., som du betaler til vores konto.


Boligret

I nogle tilfælde ender en sag for boligretten. I så fald skal du henvende dig til en advokat. Vi har et samarbejde med en advokat, som du evt. kan bruge.


Rådgivning

Som enkeltmedlem kan du møde op i vor åb­ningstid eller ringe og tale med en sagsbe­handler.


Praktiske oplysninger

Som enkelt- eller gruppemedlem kan du tale med en sagsbehandler pr. telefon eller ved at møde frem i en af afdelingerne.

Lejernes Landsorganisation, Afdeling Vestsjælland og Fyn, CVR. 36363002, Tlf. 5852 8988, E-mail: llo@llovestsj.dk